Νομικοί όροι

 Slownature.com è un'offerta di:

Slow Nature Srl con socio unico, via Felice Casati 20, 20124 Μιλάνο, Ιταλία

Πελάτης Servizio:

E-mail: info@slownature.com

disponibile dal Lunedì al Venerdì dalle 10 alle 18.

Il costo della chiamata verrà calcolato στη βάση al proprio piano tariffario. Ανά maggiori informazioni contattare il proprio operatore telefonico.

 Deposito presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, P.IVA: 10253510969

 

Νότα Λεγάλε

Σύνδεση al sito della Commissione Europea 

Σε συμφωνία με το regolamento sull'ODR ανά i καταναλωτή